ØKONOMISK SPARRING

Velkommen / Welcome / Välkommen

ØKONOMISK SPARRING
Økonomi- og Tidsstyring
Financial and Time Management
Ekonomi och tidsplanering

v/ Knud-Erik Haraszuk, Civiløkonom HD(R) / B. Com
Ingemannsvej 2, 2.mf. DK-1964 Frederiksberg C
+45  35 39 67 70   /  +45  23 23 65 55
CVR-nr: DK 19 25 10 71

Skype: zuksparringpartner
Teams:
zuksparringpartner@mail.dk
Mail: knud-erik@oekonomisksparring.dk

www.oekonomisksparring.dk

Belastede CoVid-19 de operative rutiner for de økonomi ansatte, så der er behov for midlertidig aflastning nu?         


Did CoVid-19 burden the operating routines for the economy employees so that temporary releif is needed now? 
  

                 
Ansträngde CoVid-19 de operative rutiner för de anställda i ekonomi, så att tillfälliga lättnader behovs nu?

For mange søsatte projekter og for få tidsressourcer?   


Too many launched projects and too few time resources? 
  

       
Alltför många lanserade projekter och för få tidsresurser?
   

Få hjælp!
Nyd at projekterne kommer i land
og de operative rutiner fungerer!
    
 

Get support!
Enjoy the projects comming ashore
and operating routines work!
   

Få hjälp!
Njut av projekterne kommer i land
och
de operative rutinerna fungerar!
   

Interesseret i tidsoptimering? Prøv længere fremme på sitet !

Interested in time optimization? Try further ahead on this site !

Intresserad av optimering av tid? Prova längre fram på sitet!

               "Klar/Ready/Redo?".....

        ...   eller/or/eller...     

                 .. For travlt/Too Busy/För Upptagen?"..

     "Idèer/Ideas"